İntermodal Ve Multimodal Taşımacılık Nedir?

Ana Sayfa · Hizmetlerimiz ·İntermodal Ve Multimodal Taşımacılık Nedir?

İntermodal Ve Multimodal Taşımacılık Nedir?

Kargo, farklı taşıma rotaları boyunca yol boyunca hareket etmeye devam etmeleri koşuluyla konteynerlerden diğer konteynerlere aktarılır. Özellikle dökme yük taşırken kullanılır. Yükleme ve varış noktaları arasında kullanılan tüm ulaşım güzergahları için multimodal taşımacılık için tek bir ulaşım anlaşması hazırlanır ve sonuçlandırılır.

Bu taşıma türünde mallar ana birimden transfer edilmez. Sadece nakliye konteynerleri (konteyner vb.) Taşınır. Bu modun amacı maliyetleri, zamanı ve çevresel koşulları optimize etmektir. İntermodal taşımacılıkta her nakliye yolu için bir taşıma ve taşıma sözleşmesi düzenlenir.

Multimodal;
Tüm taşıma türlerinin kombinasyonu.
Yükler, çeşitli taşıma modları için gereken birimlere dönüştürülebilir.
Yükleme adresi ile adres arasında kullanılan her taşıma için bir taşıma sözleşmesi düzenlenir.
Tek taşıyıcı nakliye işleminden sorumludur ve sorumludur.

İntermodal;
Deniz-karayolu-demiryolu kombinasyonu yapılabilir.
Bu işlemden birkaç taşıyıcı sorumludur.
Mallar nakliye biriminden taşınmaz.
Yükleme adresi ile varış yeri adresi arasında kullanılacak her taşıma tipi için, çeşitli taşıma ve sözleşmeler düzenlenir.

Multimodal Taşıma Nedir?

Bu, malları bulunduğu nakliye biriminden aktarmak için birden fazla taşıma modu kullanma yöntemidir. Özellikle dökme yüklerin nakliyesinde kullanılır. Bu vagonda, bir taşıma şirketi, yükleme adresi ile adres arasında kullanılan farklı taşıma yöntemleri için bir taşıyıcı ile sonuçlanmaktadır. Sadece bir taşıyıcı süreçte mevcut çeşitli taşıma modları düzenlemektedir.

İntermodal Taşımacılık Nedir?

Bu, taşıma birimlerinden malları transfer etmeden sadece taşıma birimlerini transfer ederek birkaç taşıma modunun bir kombinasyonudur. Bu taşıma türünde; Yükleme adresi ile adres arasında farklı taşıma şekilleri için çeşitli nakliye şirketleri ve nakliye sözleşmeleri imzalandı.


İntermodal ve multimodal taşımacılık terimleri, özünde, karma bir taşıma metodunu içerir. Ancak, bu süreçte, sözleşmelerdeki nakliye görevlerinin dağıtılmasından önce malların transfer edildiği nakliye biriminde intermodal ve multimodal taşımacılık arasında farklılıklar vardır.

Multimodal Ve İntermodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Multimodal taşımacılıkta; Yükleme adresi ile adres arasında kullanılan her taşıma türü için bir nakliye sözleşmesi imzalanır. Intermodal taşımacılıkta; yükleme adresi ile adres arasında kullanılan her bir taşıma modu için çeşitli nakliye sözleşmeleri imzalanır.


Multimodal taşımacılıkta; bir taşıyıcı nakliye işlemini yönetir. Bu taşıyıcı aynı zamanda süreçten de sorumludur. Intermodal taşımacılıkta; işlemden birkaç taşıyıcı sorumludur.


Multimodal taşımacılıkta; Her tür taşımacılığın kombinasyonu. Intermodal taşımacılıkta; deniz, otomobil ve otomobil yolları kullanılır.


İntermodal ve multimodal taşıma yöntemlerini kullanarak, ülkeler arasındaki sınırda yasaklarla sınırlandırılmadan taşımacılık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Şirketler kalifiye personel ile çalışmaya devam eder, bu nedenle ülke dışındaki dış faktörler ticaretinizi asgari düzeyde bile etkilemez.